bevictor伟德

400-893-3686

品牌中心
当前位置:主页 > 品牌中心

A.S.T

关键词:德国A.S.T,A.S.T变送器,A.S.T控制器

日期:2020-05-11作者:未知
我要分享
A.S.T.公司简介
A.S.T. 集团被称为德国**的制造集团,为新技术进行深入研究和开发,*终生产具有“电子理念”的*终产品。 A.S.T. 的业务设施位于德国柏林, 致力于制造高科技系统,机器,组件,电子和传感器。
型号
V1-G-S-2M-T-0,6M-PUR-A-V1-G / 259124
ITD21A4Y31000TNIKR1E14IP5415S
ITD40A41000TNIKR1S15IP65050
+EZ/S-A
264HC.P.R.M.Q.F.T.S.A.1...L1...C1
264HC.G.R.N.Q.F.T.S.A.1...L1...C1
ITD01A4Y1500TNXKR1S4IP54101
ITD21A4Y213600TNIKR3S12IP65
ITD01A4Y1600TNXKR1S4
ITD40A4Y1381024TNIKR10S14IP65
ITD40A4Y971024TNIH2SK12S25
ITD41AY222048TNIKR1S20IP6550S
ITD41A4Y435000TNID2SR12S25IP65
ITD41A4Y2310000TNID2SR12S20
ITD40A4Y1381024TNIKR5S14IP65
ITD40A4Y11024TNID2SR12S15IP655
ITD4A4Y79TNIH2K12S27IP6550
LZ-030-0-240-D-0-S-T
34 S 3280
34 S 3282
34 S 3281
19 S 5465
449-S-H-FN-125A
447-S-H-FN-160A
447-S-H-FN-300A
 
bevictor伟德